O NASZEJ FIRMIE
TARCZE DIAMENTOWE
TARCZE KORUNDOWE
TARCZE TCT I STALOWE
WIERTŁA
ZESTAWY KLUCZY
PROMOCJE
INSTRUKCJA i WARUNKI GWARANCJI
KONTAKT
INSTRUKCJA i WARUNKI GWARANCJI

 

 

INSTRUKCJA DLA UŻYTKOWNIKÓW TARCZ TEDIAM      

 

 Użytkując tarcze diamentowe TEDIAM (pod różnymi nazwami) należy bezwzględnie przestrzegać zasad i przepisów Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz następujących punktów:                  

 

 

1. Dobrać odpowiednią tarczę diamentową do cięcia obrabianego materiału (opis przeznaczenia na tarczy lub wewnątrz opakowania lub na opakowaniu)                                                                                                                                       

 

2. Zawsze przed użyciem sprawdzić, czy tarcza tnąca nie wykazuje pęknięć, ubytków a szczególnie czy segmenty nie zostały wyłamane, wyszczerbione, wykrzywione, uderzone,.dociśnięte itp. Używanie tak uszkodzonych tarcz jest zabronione!             

 

3. Tarczę tnącą zamocować tak, aby nie występowało bicie boczne i wzdłużne, a kierunek obrotów tarczy zaznaczony strzałką, był zgodny z kierunkiem obrotów maszyny                                                                                                                                    

 

4. W czasie obrotów narzędzi nie wolno zmieniać płaszczyzny wirowania tarczy tnącej.                                                 

 

5. Materiał przeznaczony do cięcia zamocować w stabilnej   pozycji.                                                                                                                                         

 

6. Zapewnić optymalną liczbę obrotów tarczy tnącej nie przekraczając max. obrotów zaznaczonych na tarczy.         

 

7. Używanie tarczy diamentowej dozwolone jest tylko z odpowiednią osłoną zabezpieczającą zamontowaną od strony obsługującego                

 

8. Podczas pracy tarczami należy bezwzględnie stosować okulary ochronne, maski przeciwpyłowe, ochronniki słuchu i kaski ochronne. Zaleca się również stosować rękawice ochronne, a w pomieszczeniach zamkniętych - wyciągi wentylacyjne.          

 

9. Podczas cięcia nie należy gwałtownie zbliżać wirującej tarczy do ciętego materiału. Ciąć bez wywierania dużego nacisku, spokojnie i równomiernie prowadzić urządzenie nie cofając tarczy. Przy głębokim cięciu ciąć warstwowo.          

 

10. Zawsze starać się ciąć prosto, unikając przeciążeń bocznych i skręcenia tarczy tnącej w materiale. Nie wolno dopuścić do przebywania innych osób w linii cięcia. Nie wolno wycinać zaokrągleń ani zeszlifować tarczą tnącą materiału!           

 

11. Po każdym okresie cięcia na sucho, wynoszącym 1-2 minuty, należy wyjąć tarczę z ciętego materiału na około 10 sekund i utrzymując obroty urządzenia w ten sposób ochłodzić tarczę tnącą. W celu schłodzenia po pracy nie wolno polewać tarczy wodą!                                                                                                                                         

 

12. W przypadku cięcia na mokro (maksymalna prędkość obwodowa do 50m/s) trzeba zapewnić stały i wystarczający dopływ wody do tarczy tnącej, zgodnie z przepisami producenta urządzenia przystosowanego do pracy na mokro.        

 

 

Szeroki asortyment wysoko wartościowych wyrobów diamentowych TEDIAM jest dzielony na 3 grupy, klasyfikowane i cechowane w Niemczech (norma - Germany EN 13236) laserem wokół otworu mocującego (np.. TEDIAM - I oznacza klasę PROFI, TEDIAM - II oznacza STANDARD, TEDIAM - III oznacza BASIC (ECO):                                                                                                                                     

 

I. PROFI  - najwyższa jakość do zastosowań profesjonalnych; najszybsze cięcie, największa trwałość, optymalny współczynnik kosztów cięcia.                                                                                                                                              

 

II. STANDARD - wysoka jakość do celów zawodowych i profesjonalnych; szybkie cięcie i wysoka trwałość zapewniające maksymalne zdolności produkcyjne przy możliwie najniższych kosztach dla średnich i dużych robót.                      

 

III. BASIC (ECO) - dobra jakość dla szerokiego kręgu odbiorców; umiarkowane możliwości produkcyjne przy konkurencyjnej cenie; zastosowanie półzawodowe (Economy Plus) i amatorskie.      

 

 

WARUNKI GWARANCJI PRODUKTÓW DIAMENTOWYCH TEDAM                                                                                         

Produkty diamentowe TEDIAM posiadają 12-miesięczną gwarancję liczoną od daty zakupu. Wymianie podlega każdy egzemplarz posiadający widoczne wady materiałowe lub wady wykonania (zakaz używania takich produktów). Reklamacja produktu może być przyjęta przy maksymalnym zużyciu do 20% części roboczej segmentu. Gwarancji nie podlega zużywanie się segmentu wieńca tnącego na produkcie. Stosowanie gwałtownych przeciążeń, użycie niezgodne z przeznaczeniem oraz instrukcją obsługi, uszkodzenia mechaniczne, zmiana konstrukcji produktu są zabronione i powodują utratę gwarancji. Wszelkie reklamacje mogą być przyjęte z dowodem zakupu.                                                                                                                                                 

                            

INFORMACJE O TARCZACH DIAMENTOWYCH TEDIAM                                                                                            

Wszystkie tarcze przeznaczone tylko do cięcia na mokro (zaznaczone) mają największą żywotność / trwałość w swoich klasach. Przy cięciu na mokro maksymalna prędkość obwodowa nie może przekraczać 50 m/s.                                                                                                               

Tarcze do cięcia na sucho - maksymalna prędkość obwodowa do 80 m/s (dotyczy rozmiarów od 110 do 250mm oraz niektórych modeli linii ekonomicznej - do 400mm) lub do 100 m/s (rozmiary 300mm i więcej). Tarcze tego typu mogą być też stosowane do cięcia na mokro  - wówczas zawsze trzeba zredukować prędkość poniżej 50 m/s.                                                                                                                                       

Przy cięciu materiałów bardzo twardych obroty tarczy powinno się zmniejszyć (o 10-30%) poniżej dopuszczalnego maksimum dla warunków cięcia na mokro ( 50 m/s ) lub na sucho ( 80-100 m/s ). Stosować krótsze okresy cięcia i dłuższe przerwy na schłodzenie.                                                                                                                                      

Przy cięciu materiałów miękkich obroty powinny być zbliżone do maksymalnych (przy cięciu na mokro lub na sucho).                                                                                                                                                   

Czynniki wpływające na szybsze zużycie segmentu i tarczy   -  przy cięciu na sucho: mokry materiał cięty, zbędne cięcie podłoża (np. piasku, ziemi, żużlu), brak wyrzutu urobku ciętego materiału (zwłaszcza przy głębokim cięciu), zbyt intensywne przeciążenia, brak przerw w pracy na schłodzenie tarczy                                                                                                                                          

Czynniki wpływające na szybsze zużycie segmentu i tarczy   -  przy cięciu na mokro: brak odpowiedniej ilości wody do schłodzenia tarczy, zbędne cięcie podłoża (np. piasku, ziemi, żużlu), zbyt intensywne przeciążenia, za duże obroty tarczy